BB teknik og miljø er Børsen Gazelle for andet år i træk

BB teknik og miljø modtager Børsen Gazelle-prisen for andet år i træk

Børge med Gazelle

BB er Gazelle for andet år i træk

Vi er hos BB teknik og miljø stolte af at meddele, at vi for andet år i træk er blevet Gazelle virksomhed. Dette beviser vores evne til forsat vækst og udvikling som virksomhed. Vi er taknemmelige for vores dedikerede medarbejdere - foruden dem ville denne fremgang ikke have været mulig. Samtidig vil vi gerne takke vores kunder og samarbejdspartnere for deres fortsatte tillid til vores virksomhed. Vi er fast besluttet på at fortsætte med at levere høj kvalitet i både vores produkter og service for at opretholde denne positive udvikling sammen.

gazelle2022-logo_RGB_positiv

Hvad er Børsen Gazelle?

En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst har fordoblet omsætningen over de fire år. Hvis virksomheden ikke opgiver omsætning i sit regnskab, beregnes væksten på baggrund af bruttoresultatet.

Krav til virksomhedsform
I undersøgelsen indgår kun aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS). Eneste undtagelse er pengeinstitutter, som deltager uanset virksomhedsform. Enkeltmandsvirksomheder indgår ikke i undersøgelsen på grund af manglende regnskabsdata.

Regnskabsperiode
Minimum fire regnskaber skal være offentliggjort. Virksomheder, hvor udgangsåret (det første år, vi måler over) er kortere end standard 12 måneder, og virksomheder, hvor slutåret (det sidste år, vi måler over) er længere end standard 12 måneder, frasorteres, da begge disse kategorier giver en uforholdsmæssigt stor vækst.

Nettoomsætning/bruttoresultat
Væksten måles som udgangspunkt ud fra nettoomsætningen. Opgives denne ikke i årsrapporten, benyttes bruttoresultatet. Når væksten måles med udgangspunkt i omsætningen, er kravet, at denne skal være mindst 1 mio. kr. i udgangsåret (det første år, vi måler over). Hvis væksten måles med udgangspunkt i bruttoresultatet, er kravet, at dette skal være mindst 0,5 mio. kr. i udgangsåret.

Vækst
Væksten i nettoomsætningen (bruttoresultatet) skal være positiv i hvert af de fire år, vi måler over. Væksten over hele perioden (fire år) skal minimum være 100 pct. (fordobling).

Driftsresultat (resultat af primær drift)
Driftsresultatet må godt være negativt ét år, men summen af driftsresultater over de fire år skal være positiv.

Sammenlignelighed
Tallene i de fire år, der danner baggrund for udvælgelsen, skal være fuldt ud sammenlignelige, for at der kan beregnes en retvisende vækst. Virksomheder, der ændrer regnskabspraksis, således at resultattal mellem forskellige år ikke kan sammenlignes, frasorteres.

Læs mere om Børsen Gazelle her